Mehmet Fatih Yalçın

Hakkında

2008 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Tarihi Bölümünde “Bahrî Memlüklerde Nâib-i Saltanatlık” isimli teziyle Yüksek Lisans ve “Bahrî Memlükler'de Dımaşk Kâdılkudâtları” adlı teziyle Doktora eğitimimi tamamladı. Bir derya olarak gördüğü Memlükler dönemine dair çalışmalarını sürdürmektedir. Halen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslam Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

 

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Dımaşk (Şam)
Dımaşk, zamanla adını Arapça kaynaklarda Suriye’nin tamamını ifade etmek için kullanılan ve günümüzde Suriye Arap Cumhuriyeti’nin başkenti olan Şam’a bıraktı. Geniş ve düz bir coğrafyanın ortasında yer alan şehir, bu ülkenin güneybatısında, Beyrut’un doğusunda ve Hıms’ın güneyinde yer alır...
Erbil
Kuzey Irak’ta, başkent Bağdat’ın ve Kerkük’ün kuzeyinde yer alır. Mezopotamya’nın kadim yerleşim birimlerinden biridir. Adı milâttan önce 3000’li yıllara ait çivi yazılı tabletlerde dört tanrı şehri anlamına gelen Uru Arba’il şeklinde rastlanmaktadır. Hz. Ömer döneminde Müslümanlar tarafından fethedilen şehir hakkında kaynaklarda X. yüzyıla kadar pek bilgi bulunmamaktadır...
Feyyûm
Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneybatısında yer alan Feyyûm, kadim şehirlerden biri olup Firavunlar devrinde kurulmuştur. Şehir, adını eski Mısır dilinde “göl” ve “deniz” anlamlarına gelen pa-yôm kelimesinden alır. Sulak bir bölgede kurulan ve tarıma elverişli topraklara sahip olan şehrin Mısır’ın can damarı olan Nil nehrine kıyısı bulunmamaktadır...
Hama
Halep’in güneyinde Hıms’ın kuzeyinde yer alan Hama, Asi nehri kenarında kurulmuştur. Hisar anlamına gelen Hama’nın ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte Hititler döneminde şehrin mevcut olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. 1516 yılında Osmanlı hâkimiyetine geçen Hama, Osmanlı döneminde gelişme kaydederek önemli bir iktisadî merkez haline geldi...
Humus (Hıms)
Dımaşk’ın kuzeyinde Halep’in güneyinde bulunan Humus (Hıms), verimli tarım arazilerine sahip bir ovadır. Antik dönemlerden itibaren sulama sisteminin varlığı, şehrin tarihini çok eskilere götürmektedir. Bilindiği kadarıyla şehir, Seleucos Nikator (M. Ö. 305-280) tarafından kurulmuştur. Daha sonra Roma İmparatorluğu’na bağlanan şehir, Emesa ismini almıştır...
İskenderiye
Akdeniz’in önde gelen ticaret merkezlerinden biri olan İskenderiye, bölgenin en önemli liman kentlerindendir. Verimli arazilere sahip olan İskenderiye, Nil deltasının batı yakasında, başkent Kahire’nin kuzeybatısında yer alır ve Mısır’ın ikinci büyük şehridir. Şehir, Büyük İskender’in emriyle dikdörtgen planlı olarak yapılmaya başlanmıştır...
Kahire
Üstün gelen, gâlip, düşmanlarını kahreden anlamlarına gelen Kahire, günümüzde resmî adı Mısır Arap Cumhuriyeti olan Mısır’ın başkentidir. İslam dünyasının siyasî, dinî ve kültürel bakımdan önde gelen şehirlerindendir. Nil nehrinin doğunda yer alan şehir, İslam dünyasının en kalabalık başkentleri arasındadır...
Mardin
Mardin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Güneydoğu bölgesinde yer almaktadır. Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Şırnak illeriyle komşu olan Mardin, Suriye sınırında bulunmakta olup kadim yolların geçiş güzergâhı üzerindedir. Şehrin ne zaman ve kim tarafından kurulduğuna dair kesin bir bulgu yoktur...
Medine
Günümüzde Suudi Arabistan Krallığı sınırları içerisinde yer alan Medine, Arap yarımadasının ve başkent Riyad’ın batısında, Mekke’nin kuzeyindedir. Geniş bir düzlükte kurulan şehir, zengin su kaynaklarına sahiptir. Şehrin ne zaman ve kimin tarafından kurulduğu hakkında kesin bilgi yoktur. Medine kelimesinin kökeni ve anlamı konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür...
Mekke
Resmî adı Suudi Arabistan Krallığı olan devletin batısında yer alan Cidde şehrinin doğusunda, kuzeyinde Medine, doğusunda Taif şehri bulunan Mekke, başkent Riyad’ın da batısında kalmaktadır. Merkezinde Allah’a kulluk için yapılan ve Müslümanların kıblesi Kâbe bulunan, sel yatağındaki bir vadisinin ortasında kurulmuş çok eski bir yerleşim birimidir...
Musul
Irak’ın kuzeyinde, Dicle nehrinin kıyısında bulunan bir tarihî şehir olup başkent Bağdat ile Kerkük’ün kuzeyinde yer alır. Kavşak anlamına gelen Mevsil kelimesinden adını alan şehir, Ortaçağ’da Cezîre denilen bölgede yer alır. Cezîre bölgesi ile Irak’ı, Dicle ile Fırat nehirlerini, Sincâr ile Hadîse’yi ve kervan yollarını birbirine bağladığı için bu isimle anıldığına dair görüşler vardır...
Tunus
Kuzey Afrika’nın en küçük ülkesi olan ve Batıda Cezayir, güneydoğuda Libya ile komşu olan Tunus Cumhuriyetinin başkentidir. Akdeniz’e kıyısını olmamakla birlikte sahile yakın olan Tunus şehri, aynı isimli gölün kenarındadır. Kartacalılar tarafından Tînâs (Thynes) adıyla, milâttan önce IV. yüzyılda ya da IX. yüzyılda kurulduğu söylenmektedir...