Previous Next

İslam Düşünce Atlası

İslam Düşünce Atlası (İDA), İslam düşünce geleneğini, II./VII. ile XIV./XX. asırlar arasında yaşamış ekol kurucu filozoflar, kelâmcılar ve sûfiler üzerinden zaman- mekân-öğreti- ekol değişkenlerini dikkate alarak, web tabanlı programlar üzerinden tanıtma amacı güden bir projedir. İDA, düşünce tarihini; onu taşıyan tarih, aktaran metinler, oluşturan kişisel ve kavramsal ağlar, somutlaştıran kurumlar ve yapılar ve nihayet ona sahiplik eden coğrafî ve kültürel havzalar içerisinde anlamaya davet ederek, İslam düşünce tarihine farklı açılardan bakma imkanı sağlar.

İslam Düşünce Atlası

Zaman Haritasını Keşfet

Kitaplar Haritasını Keşfet

Kişiler Haritasını Keşfet

Dönemler ve Bilimleri Keşfet

Atlas Galeri'yi Keşfet

Videolar

"Okumak yetmez, aynı zamanda dinlemek ve görmek gerekir" diyenler, İslam düşünce tarihinin önde gelen isimlerini bu isimlerle ilgili önde gelen araştırmacılardan dinleyebilirler!

Haritalar

"Düşüncenin zamanını değil, coğrafyasını da merak edenler, bilginin coğrafya içindeki dolaşım yollarını ve İslam düşüncesinin kadim merkezlerini haritalar üzerinden keşfedebilirler."