ÖNEM
Etkinlik Derecesi
A B C
HOCA-TALEBE
B, A' nın Talebesidir. C' nin Hocasıdır.
A B C
ETKİLEŞİM
B, A' dan Etkilenmiştir, C'yi Etkilemiştir.