Emin Selçuk Taşar

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Delhi Cuma Mescidi
Babür İmparatorluğu’nun başkentini Agra’dan Delhi’ye taşıyan Şah Cihan, bir çok imar faaliyeti ortaya koyarak, Delhi’ye o tarihlerde dünyanın en büyük ve görkemli camisini inşa etmiştir...
Divriği Ulu Camii ve Daruşşifası
Divriği Ulu Camii kuzey kapısındaki kitabeye göre Mengüç soyundan Süleyman Şah’ın torunu Ahmed Şah tarafından 1223 yılında yaptırılmaya başlanmıştır. Şifahane ise, Ahmed Şah’ın eşi ve Fahreddin Behram Şah’ın kızı Adil Melike Turhan tarafından yaptırıldığı kaynaklarda geçmektedir...
Djenne Ulu Camii
Djenne Ulu Camii çamurdan yapılmış en büyük mimari yapıdır. Ana strüktürü, çamur ve hurma ağacı keresteleri olan cami, duvarları güneşte pişirilmiş toprak tuğla, kum ve toprak bazlı harç ile hazırlanmış bir sıva ile pürüzsüz bir görünüm sağlanarak inşa edilmiştir.
Elhamra Sarayı
Elhamra Sarayı ve kompleksi, orta çağ İslam sanatı ve kültürünün en görkemli yapılarından biridir. Fakat yapısal anlamda tarihi ispatlanabilen Elhamra yapılarından en eskisi, XI. yüzyılda Ziri Hanedanı döneminden Alcazaba adlı hisardır...
Mahperi Huand (Hunat) Hatun Külliyesi
Huand (Hunat), Selçuklu dönemi sultanlarından I. Alâeddin Keykûbad’ın eşi, II. Gıyâseddin Keyhüsrev’in annesidir. Huand Hatun, cami girişindeki kitabeden anlaşılacağı üzere, Kayseri kalesinin doğusunda, şehri çeviren surların dışında II. Gıyâseddin Keyhüsrev hükümdarlığı sırasında 1238 yılında bir külliye yapılmasının emrini verir.
Mehmet Ali Paşa Camii
Mehmet Ali Paşa Camii, şadırvanlı bir avludan, merkezî planlı, duvarları kesme taştan imal edilmiş, barok süslemelere sahip bir yapıdır. Yapı, Kahire’nin en yüksek alanı olan Kahire Kalesi’nin ortasında, tekrardan yükseltilerek şehre hakim bir konumda inşa edilmiştir...
Registan Meydanı
Uluğ Bey, Şirdar ve Tilla-Kari medreselerinden oluşan Registan Meydanı’nın, Uluğ Bey döneminde şekillendiği söylenebilir. Bu üç medresenin taçkapılarının oransal benzerlikleri, motif ve süslemelerinin ahengi bu meydanı özel kılmaktadır...
Tac Mahal
Tac Mahal, Hindistan’ın Agra şehrinde, yapı kompleksi içerisinde beyaz mermerden inşa edilmiş anıtsal bir mezardır. Bu anıtsal mezar, Şah Cihan tarafından 1631 yılında vefat eden asıl adı Ercümend Bânû olan eşi Mümtaz Mahal için yaptırılmıştır...
Uluğ Bey Medresesi
Uluğ Bey, çeşitli şehirlerde başlattığı medrese yapılarının yanı sıra Uluğ Bey Medresesi ve Külleyisi’ni inşa ettirmiştir. XVII. yy başlarında külliye içerisinde bulunan, hankâh, hamam ve kervansaray harabeye dönüşmüş ve bu binaların yapısına dair bir bilgi günümüze ulaşmamıştır...
Bursa Ulu Camii
Yıldırım Bayezid, Tâc’üt-Tevarih’e göre; Niğbolu’da elde ettiği ganimetlerle Bursa’da bir Ulu Cami yapılması kararını almıştır. Sonrasında cami öyle bir konuma ulaşmıştır ki; Yeşil, Yıldırım, Murâdiye medreselerinin umuma açık dersleri, kendi camilerinde değil Ulu Cami’de yapılmıştır...
Kalavun Külliyesi
Kalavun Külliyesi, beş ay bîmâristan, dört ay türbe ve dört ay medrese yapımı olmak üzere herhangi bir kesinti olmaksızın birbiri ardına yapıldığı için Sultan Kalavun tarafından oniki ay gibi kısa bir sürede inşa ettirilmiştir...
Selimiye Camii ve Külliyesi
Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatının ardından tahta geçen Sultan II. Selim, o zamana kadar benzeri olmayan bir cami yapılması emrini vermiştir. Selimiye’nin konumu ve tasarımı için Mimar Sinan iki yıl süren ciddi hazırlığı olduğu vakidir...