Teftâzânî (791/1389), Tehzîbü'l-mantık ve'l-kelâm

M. 1387
- A +

Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) mantık ve kelâm ilmini iki bölüm altında işlediği meşhur eserlerinden biridir. Bir gelenek oluşturan eserin kısa olmasına rağmen mantık bölümüne daha çok ilgi gösterilmiş ve üzerine şerh ve haşiyeler kaleme alınmıştır.