Mirzâcân, Habîbullah b. Abdillah eş-Şîrâzî el-Bağnevî (994/1586)

M. 0994
- A +

Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) mantık ve kelâm ilmini iki bölüm altında işlediği meşhur eseri Tehzîbü'l-mantık ve'l-kelâm'ın şerhidir.