Dâvut el-Kârisî (1150/1737), Mulahhasu Tezhîbi'l-mantık

M. 1737
- A +

Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) mantık ve kelâm ilmini iki bölüm altında işlediği meşhur eseri Tehzîbü'l-mantık ve'l-kelâm'ın şerhidir.