Melike Toprak

Hakkında

Melike Toprak lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümünde aldı. Yüksek lisansını ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim dalında “Sarısu Havzası’nın Doğal Ortam Şartlarının Arazi Kullanımına Etkisi” adlı konu üzerine yaptığı teziyle tamamladı. Şu an ise yine aynı üniversitede doktora öğrencisidir. Başlıca araştırma alanları siyasi coğrafya, arazi kullanımı, sosyal hareketlilik ve şehir coğrafyasıdır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Buhara
Bugün Özbekistan’da bulanan Buhara şehri, Zerefşan ırmağının aşağı havzasındaki büyük vahada yer alır. Şehrin denizden yüksekliği 220 m’dir. Şiddetli karasal iklimin hakim olduğu şehirde yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar ise soğuktur. Ortalama yıllık sıcaklığın 15°C olduğu Buhara’da, yıllık yağış miktarı 156 mm\'dir...
Bursa
Şehir, Uludağ’ın kuzeybatı yamacıyla, Bursa Ovası’nın güneyinde kalan alanda kurulmuştur. Bugün hâlâ aynı yerde bulunan Bursa, özellikle batıya ve kuzeydeki ovaya doğru gelişimini sürdürmektedir. Eskiçağ’da Bursa’nın adı “Prusa” idi. Ayrıca bir dönemde “Prusa ad Olympum” (Olimpos Prusası) olarak anılmıştır...
Cürcân
Cürcân şehri Hazar denizinin güneydoğu köşesinde Gülistan vilayetinin batısında yer alır. Elbruz sıra dağlarının eteklerinde kurulan Cürcân, Horasan sınırları içinde yer almasına rağmen, Moğollar döneminde Mâzenderân (Taberistan)’a ilave edilmiştir...
Filibe
Filibe (İng. Plovdiv, Bulg. Пловдив), bugün Bulgaristan\'ın Sofya\'dan sonraki ikinci büyük merkezidir. Meriç nehri havzasında bulunan Filibe, akarsu tarafından ikiye bölünür. Nemli subtropikal iklimin görüldüğü şehirde, kışlar ılık, yazlar ise serin ve yağışlıdır...
Kars
Doğu Anadolu bölgesinde bulunan, ortasından Kars Nehrinin geçtiği şehirdir. Bir yayla üzerine kurulan Kars yükseltisiyle ve yaklaşık 6 ay süren kışıyla ulaşılması zor olan şehirlerden biri olmuştur. Şiddetli karasal iklimin görüldüğü bu topraklar ilkbaharın güç bela gelmesiyle, yemyeşil çayırlara bürünür...
Kırım
Kırım, kuzeyinde Ukrayna, doğusunda Rusya, güneyinde ve batısında Karadeniz bulunan bir yarımadadır. Tarih boyunca özellikle Asya içlerinden gelen çeşitli kavimlerin uğrak yeri olan Kırım’ın en eski sakinlerinin Kimmerler, Taurlar ve göçebe İskitler olduğu ileri sürülür. MÖ 1. ve MS 4. yüzyılları arasında sahil kolonileri Romanın idaresi altındayken, iç kısmında Sarmatlar bulunuyordu...
Tarsus
Tarsus, Mersin ilinin sınırları içerisinde, Çukurova’nın güneybatısında, Berdan çayının oluşturduğu oldukça düz verimli bir ovada bulunur. Osmanlı zamanında Tarsus diye zikredilen şehir geçmiş dönemlerde Tarşa, Tarzi, Tharsis, Tarz, Tarsi, Tarsos diye kaydedilmiştir. Bölgenin bilinen en eski sakinleri MÖ 2000 yılı civarında yaşayan Herakles, Perseus, Triptolemes, Kueliler ve Fenikelilerdir...
Tirmiz
Günümüzde Özbekistan’ın güneybatısında yer alan tarihi bir şehirdir. Amuderya nehrinin kenarındaki bu kale şehri için kaynaklarda Büyük İskender tarafından kurulduğu yazmaktadır. İslam Coğrafyacılarının o dönemde etrafı akarsularla çevrili diye bahsettiği Tirmiz şehri, muhtemelen Amuderya’nın menderesleriyle sarılmıştı...