İrem Nur Kaya

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Beyhak (Sebzevâr)
İran’ın kuzeydoğusundaki Horasan bölgesinin başlıca şehirlerinden birini oluşturan Sebzevâr’ın eski adı Beyhak’tır ve yönetim merkezi olan idarî kısma sonradan Sebzevâr adı verilmiştir. Tahran’dan doğuya Meşhed’e uzanan kara ve demiryolu bu hat üstündedir. Sebzevar, bağlı olduğu eyaletin ve merkez Meşhed’in doğusunda yer alır, bölgedeki ikinci büyük şehirdir...
Boğdan
Boğdan bugünkü Moldova\'ya ve Romanya\'nın Moldova\'ya komşu olan kuzeydoğusundaki bir kısma Osmanlılar tarafından verilen isimdir. Bu bölgenin halkı o zamanlarda da Moldova ismini kullandıkları halde Osmanlılar, bölgeyi 1359-1365 yılları arasında yöneten Voyvoda I. Boğdan’dan esinlenerek bu ismi kullanmayı yeğlemişlerdir...
Bosna
Şehrin adı, Osmanlı Devleti egemenliğinden önce Vrhbosna\' iken, Osmanlı topraklarına dahil olduğunda, Bosna-Saray tabirinin yanı sıra Saray Ovası olarak da adlandırılmıştır. Bu yüzden günümüzde de bu ifadenin kısa hali olarak Sarajevo adı kullanılmaktadır. Saraybosna, Avrupa\'nın güneydoğusunda bulunan Bosna-Hersek topraklarının hemen hemen merkezinde kurulmuştur...
Eskişehir
Antik ve Orta çağlardan yıkık ve terk edilmiş olan Dorylaion-Şarhöyük\'ün yakınında, harabenin güneyinde kalan bölgede zamanla yeni bir yerleşim oluşmuş ve şehir günümüze Eskişehir adıyla ulaşmıştır. Şehir, Türkiye\'nin en önemli yol kavşaklarından birisidir. Sakarya nehrinin kollarından Porsuk çayının ve ona dökülen Sarısu deresinin geçtiği geniş ovanın (Eskişehir ovası) güneybatısında yer alır...
Kayseri
Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kayseri, klasik çağlarda Kapadokya adı verilen bölgededir. Kızılırmak\'ın güneyinde bulunan bu bölge, Tuz Gölü\'nden Fırat nehrine kadar uzanmaktadır. Ayrıca ticaret güzergahı açısından oldukça önemli olan İpek Yolu buradan geçmektedir. Bu nedenle Kayseri her çağda ilgi çekmiş ve pek çok uygarlığın beşiği olmuştur.