Abdullah Asım Divleli

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Attarin Medresesi
Attarin Medresesi Fez şehrinde Karaviyyîn Camii'nin hemen kuzeyinde bulunmaktadır. Yapı sade bir plan düzenine sahip olup üç ana bölümden meydana gelmektedir. Bunlar, medresenin giriş aksında bulunan dikdörtgen planlı avlu, mescid ve girişten bir koridorla ulaşılan kuzeydeki ıslak hacimlerdir. Ayrıca giriş kapısının solundan yapının üst katına çıkan çift kollu bir merdiven bulunmaktadır.
Diyarbekir Ulu Camii
Sur içinde ana yolların kesişim noktasında, Hasan Paşa Hanı’nın (1572) karşısında bulunur. Diyarbekir Ulu Camii külliyesindeki mevcut yapılar; bir avlu çevresine yerleştirilmiş iki cami, iki medrese, iki maksure ile şadırvan, havuz ve helâlardan meydana gelmektedir...
Djinguereber Camii
Mali İmparatorluğu’nun en parlak zamanı olan Mense Mûsâ döneminde Kral’ın hac yolculuğu dönüşünce Endülüslü mimar Ebû İshak İbrahim es-Saheli’ye tamamen yerel malzeme ve yerel mimari karakter kullanılarak inşa ettirilen camii.
Halep Ulu Camii
Halep Ulu Camii, sur içinde Antakya kapısı ile Halep kalesi arasındaki bölgede bulunmaktadır. Yapının bulunduğu muhit kadim yapı stoğunun yoğun olduğu bir mahalledir. Bu yapı stoğunun büyük bir bölümünü de ticari ve dini yapılar meydana getirmektedir...
İsfahan Cuma Camii
İsfahan Cuma Mescidi dikdörtgene yakın kare planlı (55-65m) bir genişçe bir avlu etrafında bulunan dört eyvanlı, kapalı ve yarı açık mekânlardan müteşekkil karmaşık bir plana sahiptir...