Şemseddin M. b. Mübârekşâh el-Buhârî (ö. 734/1333) Şerhu Hidâyeti'l-hikme

M. 1330
- A +

Esîrüddîn el-Ebherî'nin (663/1264), İbn Sî­nâ fel­se­fe­si­ni kı­sa ve öz­lü bir şe­kil­de ele alan, gelenek içinde şerh-haşiye literatürü açısından büyük ilgi gören ve klasik medrese müfredatına giren önemli felsefe eseri Hidâyetü'l-hikme'nin şerhidir.

Vahidjon Djalalov, Buharalı Muhammed b. Mübarekşah ve Hidayetü'l-Hikime Şerhi tahkiki ve tercümesi, (doktora tezi), Ankara Üniversitesi S.B.E., 2009, 232 s.

Baskı ve Çevirileri:

(Yayınlanmamış doktora tezi), Vahidjon Djalalov, Buharalı Muhammed b. Mübarekşah ve Hidayetü'l-Hikime Şerhi tahkiki ve tercümesi,  Ankara Üniversitesi S.B.E., 2009, 232 s.


Yazma Nüshaları:

Adana İl Halk Ktp., nr. 1078; Amasya İl Halk Ktp.,, nr. 1814; Amcazade Hüseyn, nr. 320; Ankara Milli Ktp., nr. 968;Ayasofya, nr. 2432, nr. 2438, nr. 2430, nr. 2433, nr. 2428, nr. 2435; Darülmesnevi, nr. 319; Fatih, nr. 3182, nr. 1351; Laleli, nr. 2536; Beyazıd Devlet Ktp., Merzifonlu Kara Mustafa Paşa nr. 373; Ragıp Paşa, nr. 1295; Serez, nr. 1939; Beyazıd Devlet Ktp., Veliyüddin Efendi, nr. 2056; Yazma Bağışlar, nr. 003100/2, nr. 3491; Zeytinoğlu İlçe Halk Ktp.,, nr. 616, nr. 927.