Muhammet Esat Tiryaki

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Karatay Medresesi
Merkezi kubbeli medreselerden biri olan Karatay Medresesi mimarisi ve iç yüzeylerindeki çini kaplamaları ile Anadolu Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak Konya’da m.1251 yıllarında Celaleddin Karatay bin Abdullah tarafından inşa ettirilmiştir...
Sivas Gök Medrese
Sivas’ın 1271 tarihli üç medresesinden biri olan Gök Medrese açık avlulu ve iki katlı bir medrese olarak planlanmış, avlunun kuzey ve güney taraflarına ise revaklar yerleştirilmiştir...
Alâeddin Camii ve Külliyesi
Alâeddin Camii ve Külliyesi Selçuklu döneminde başkent Konya’da inşa edilen ve cami, türbe ve sultan köşkünden oluşan yapı kompleksi döneminin en önemli eserleri arasındadır...
Erzurum Çifte Minareli Medrese
Erzurum’un Tebriz Kapı semtindeki medrese şehri çevreleyen surların doğu kısmına bitişik olarak inşa edilmiştir. Anadolu’da inşa edilmiş medreseler arasında en görkemli ve en önemli medreselerden biri olduğu için yerli ve yabancı araştırmacılar tarafından pek çok defa incelenmiştir...
Gevher Nesibe Dârüşşifâsı ve Gıyâsiye Tıp Medresesi (Çifte Medrese)
Çifte Medrese adıyla da bilinen Gevher Nesibe Dârüşşifâsı ve Gıyâsiye Tıp Medresesi Kayseri ilindeki en önemli Selçuklu eserlerinden biridir ve I. Gıyâseddin Keyhüsrev zamanında kız kardeşi Gevher Nesibe Sultan için 602/1205 yılında inşa edilmiştir.