Selim Argun

Hakkında

Selim Argun, Türkiye’de başladığı ilahiyat eğitimini Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisansını Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrindeki University of Johannesburg’da yapan Argun, “The Life and Contribution of the Osmanlı Scholar, Abu Bakr Effendi, Towards Islamic Thought and Culture in South Africa” başlıklı tezini ‘Magna Cum Laude’ derecesiyle bitirdi. Doktorasını ise Kanada’nın Montreal kentindeki McGill Üniversitesi, Institute of Islamic Studies’de tamamladı. “Elite Configurations and Clusters of Power: The Ulema, Waqf and Ottoman State (1789-1839)” başlıklı tezi 2013 yılında yayımlandı. Türkiye’ye dönüşünün ardından 2014-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları bölümünde öğretim üyeliği yapan Argun, halen Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. İslam Kurumlar Tarihi, Dînî Diplomasi ve Afrika-i Osmânî ilgi ve çalışma alanları arasındadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Hisbe Teşkilatı
Görev, yetki ve çalışma sahaları günümüzde bir kurumda toplanamayacak kadar geniş olan hisbe teşkilatı, tarih boyunca İslâm toplumlarında kamu düzenini ve toplumsal huzuru koruma adına, iktisadî hayata dair gerekli olan her türlü düzenleme ve denetleme faaliyetlerini yapan müessesedir
Ribât
Erken dönemlerden itibaren hemen bütün İslâm devletlerinde ribât inşa etme geleneğinin var olduğu görülmektedir. Abbasî, Emevî, Endülüs, Orta-Asya Müslüman Türk devletleri ile Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilmiş çok sayıda ribât kurumuna rastlanmaktadır.
Vakıf
İslâm toplumunda bir malın veya mülkün gelir ve faydasının tamamının insanların yararına olacak şekilde hayır işlerine tahsis ve terkedilmesine vakıf denilmektedir. Hz. Peygamber’le başlayan (625) hayır müessesesi olan vakıflar, İslâm tarihinde hukukî bir statü kazanmıştır...