Mehmet Fatih Arslan

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Celâleddîn ed-Devvânî
Celâleddîn ed-Devvânî ya da Osmanlı ilim çevrelerindeki yaygın ismiyle Molla Celâl, 15. yüzyıl, Geç Yenilenme Dönemi İslam felsefesi ve kelâmının önde gelen isimlerinden biridir...
Gıyâseddîn Deştekî
16. yüzyılda yaşamış Şirazlı filozof ve kelamcı olan, Osmanlı coğrafyasında Mîr Gıyâs olarak da bilinen Gıyâseddîn Deştekî, yazdığı eserlerin büyük bir kısmı Devvânî’nin savunduğu argümanlara karşı, argümentatif açıdan güçlü ya da zayıf olmasına bakmaksızın karşı argümanlar geliştirmeye hasredilmiştir...
Sadreddîn ed-Deştekî
XV. yüzyıl İslam dünyasında felsefî canlılığın merkezi haline gelen Şîrâz’ın, rakibi Devvânî ile birlikte iki önemli kelamcısı ve filozofundan biri olan Sadreddîn Deştekî, 1425’te Şiraz’da Zeydî bir âilede doğmuş, dînî ve aklî ilimler tahsilini de Şîrâz’da tamamlamıştır...