Halid Üveysi

Hakkında

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm başkanı. Beytülmakdis/Kudüs Çalışmaları Yüksek Lisans programı kapsamında dersler vermektedir. Türkiye ve İngiltere’deki birçok üniversitede dersler vermiş olan Üveysi, 2007-2011 yılları arasında Birleşik Krallık Beytülmakdis Çalışmaları Merkezi müdürü olarak görev almıştır. Beytülmakdis Çalışmaları alanından mezun olan Üveysi bu alanın öncü çalışmalarında rol alarak Yüksek lisansını Dundee Abertay Üniversite’sinden (2003) ve doktorasını Aberdeen Üniversitesi’nden (2006) almıştır.  2006’da “Mapping Islamicjerusalem” başlıklı teziyle doktorasını bitirdi. Bu çalışması “Genç Akademisyenler Beytülmakdis Ödülü’ne layık görüldü.  Bunun yanında onlarca yüksek lisans ve doktora danışmanlığı yaptı. Uluslararası birçok sempozyumda rol aldı ve Beytülmakdis ile alakalı konferanslar verdi. Çok sayıda akademik makalesi bulunan Üveysi, 2006 yılında Aberdeen Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent oldu ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Doçentlik unvanı aldı. Dr. Üveysi Beytülmakdis/Kudüs tarih-coğrafyası ve Kur’an’ın coğrafi açılımları alanlarında uzmanlaşmıştır. 

Katkıda bulunduğu maddeler

Kubbetü’s-Sahra
Kubbetü’s-Sahrâ, hala orijinal haliyle ayakta duran erken dönem İslâm mimarisinin en eski örneği olarak kabul edilir. Yapı şehrin silüetine hakimdir ve Mescid-i Aksâ'nın merkezinde bulunan Kaya’nın zirvesi etrafında inşa edilmiş olup yüksek bir platformda yer almaktadır.
Kıble Mescidi/Ömer Mescidi
Aksâ Camii bölgesinin Hz. Ömer tarafından tanzim edilip temizlenmesinden sonra, fethi (16/638) takiben sahâbe tarafından inşa edilen ilk bina mescittir.
Mescid-i Aksa
Müslümanların ilk kıblesi olan ve üç harem bölgesinden biri olarak zikredilen Mescidi Aksa, üç semavi din için büyük öneme sahip olmasının yanı sıra, antik çağın pagan izlerine de rastlayabileceğimiz çok uzun bir tarihe sahiptir...