Tahsin Görgün

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Dünya Tarihsel Bir Bakışla İslam Tarihini Yeniden Düşünmek
İslam’ın İki Anlamı ve Dünya Tarihi İslam Dini tabiri genel olarak iki anlamda kullanılır. Birinci anlamı ile İslam ilk insanın ilk Peygamber olduğu ve daha sonra da insanlara Peygamberler gönderildiği inancına dayalı olarak, ...
Arayışlar Dönemi
XX. yüzyılın başında yerküre üzerinde diğer toplumlar üzerinde sınırsız bir güce kavuştuğuna inanılan Batı dünyasında, özel olarak da onların tesiri altına girmiş olan insanlar ve bölgelerde, genel olarak ...
Dini İlimlerin Teşekkülü ve İlk Dönem Alim Tipleri
Arapçada ‘ilm kelimesi hem tikel bilgileri hem de tümellerin bilgisini ifade eder; her ne kadar zaman içerisinde ilim ile marifet arasında bir tefrik gerçekleşmişse de bu tefrik ilk dönemlerde bu kadar ...