Yavuz Selim Göl

Hakkında

1982 yılında İskilip'te dünyaya geldi. 2000 yılında Çorum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden; 2004 yılında ise Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. İslam Tarihi alanında 2009 yılında "Hz. Muhammed'in Hayatında Rahmet Tezahürleri" başlıklı teziyle yüksek lisans; 2018 yılında "Abbasiler Döneminde Kadı'l-kudatlık" başlıklı teziyle de doktora eğitimini tamamladı.  Ayrıca kendi alanında kitap, kitap bölümü, makale ve sempozyum bildirileri telif etti. 
2014 yılından beri Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde görev yapan Dr. Yavuz Selim Göl, iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Katkıda bulunduğu maddeler

Kâdılkudâtlık
“Kadıların kadısı” ya da “baş kadı” gibi anlamlara gelen kâdılkudâtlık Abbâsîler döneminde ihdas edilmiş önemli bir adlî kurumdur. Kökenlerinin Sâsânî devlet geleneğine dayandığı iddia edilse de İslâm medeniyetinin bir ürünü olarak kabul edilmesi daha doğrudur.
Mezâlim
Mezâlim sözlükte “baskı altında kalma, ezilme” gibi anlamlara gelmektedir. İslâm medeniyetinde bu kavram “devlet eliyle zulme uğrayan kişi ya da grupları” ifade etmektedir. Dîvân-ı Mezâlim ya da Mezâlim mahkemeleri olarak biline kurum ise devlet ya da güçlü kişiler tarafından zulme uğrayanların hakkının teslim edildiği meclisi bünyesinde barındıran kurumdur...