Recep Emin Gül

Hakkında

Recep Emin Gül, lisans eğitimini 2012 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Aynı yıl ÖYP ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Bilim Dalı’nda hazırladığı Şia Tefsirlerinde Hadis Kullanımı –el-Ayyâşî Tefsiri Örneği- başlıklı teziyle 2014 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2017 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2019 senesinde Sahâbe Döneminde Coğrafya ve Kültürün Hadis Rivayetine Etkisi başlıklı teziyle Hadis doktoru oldu. 2020 yılından itibaren Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Gül’ün yayımlanan çalışmaları arasında Hadis İlminde Cerh-Ta‘dîl Mertebeleri (2015), Şia Tefsirlerinde Hadis Kullanımı –el-Ayyâşî Örneği- (2016), Sosyal Medyada Hadis Kullanımı –Facebook ve Twitter Özelinde- (2016) gibi çalışmalar bulunmaktadır. “Coğrafya ve kültürün Hadis ilmine etkileri”, “Hadis şârihlerinin yaşadığı zaman ve zeminin eserlerine yansıması”, “sebeb-i rivayet kavramı”, “günümüz toplumunun hadis algısı” gibi konularda çalışmalarına devam etmektedir.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Kâşân
Merkezî İran platosunda deniz seviyesinden 945 m yükseklikte, İsfahan’ı Tahran’a bağlayan tarihî karayolu üzerinde kurulmuştur. Şehir isminin, cami süslemeciliğinde kullanılan kâşî adı verilen mavi ve yeşil renkli bir taşın işçiliğiyle tanınmasından kaynaklandığı söylenmiştir. ..
Rey
Rey şehri, Tahran’ın 7-8 km güney-güneydoğusunda Elburz dağlarının kuzeyindeki ovaya doğru uzanan küçük bir çıkıntı üzerinde kurulmuştur. Orta Asya’yı Anadolu’ya bağlayan tarihî İpek yolu üstünde bulunması, ayrıca kuzeydeki Mâzenderân bölgesinden gelen birçok yolun burada birleştikten sonra ülkenin başka taraflarına yönelmesi şehrin önemini ortaya koyar...
San'a
Arap yarımadasının en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Kızıldeniz’den 170 km içeride ve 2200 m yükseklikte kurulan şehrin adı muhtemelen Sebe dilinde “iyi korunmuş” anlamına gelir. Etrafının Serât, Nukum, Ayban gibi dağlarla ve Nahdeyn tepeleriyle çevrilmiş olması da bu tanımlamayı doğrulamaktadır...