Numan Konaklı

Hakkında

Numan Konaklı, lisans eğitimini 2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Bilim Dalı'nda hazırladığı “İ’câz-ı Kur’an İlminin Doğuş Süreci” başlıklı teziyle 2006 senesinde yüksek lisansını savundu. 2015 senesinde “Abdülkahir Cürcânî’nin İ’câzü’l-Kur’an Fikrine Katkıları” başlıklı teziyle tefsir doktoru oldu. MEB’de öğretmenlik yapan Konaklı’nın çeşitli hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri ve çeviri eserleri bulunmaktadır. Hali hazırda çağdaş dönemde Kur’an tefsiri, dilbilim ve yorum meseleleri üzerine çalışmaktadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Nasr Ebû Zeyd
Mısırlı düşünür ve akademisyen olan Ebû Zeyd, Kur’an metnini çeşitli açılardan inceleyen klasik Kur’an ilimlerine alternatif bir yöntem geliştirmiştir. Bu “Dilsel bir yapı olan Kur’an metninin kültür ve olgu ile ilişkisini temel alan diyalektik yöntemdir”...
Rummânî
Çağının önde gelen nahiv ve belâgat bilgini ve Mu’tezile kelâmcısı olan Rummânî, belâgatte özgün fikirler ortaya koymuş ve sonraki belâgat çalışmalarını etkilemiştir...