Mustakim Arıcı

Hakkında

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2002 yılında mezun oldu. İslâm felsefesi alanındaki yüksek lisansını İbn Sînânın Öğrencisi Behmenyâr b. Merzuban ve Felsefesi başlıklı teziyle 2005 yılında Marmara Üniversitesi’nde, Necmettin el-Kâtibî ve Metafizik Düşüncesi başlıklı doktora çalışmasını da 2011 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Ekim 2012-Ocak 2020 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalıştı. 2017 yılında doçent unvanını aldı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Felsefesi Tarihi Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

Yaptığı yayınlarda öne çıkan ve halen devam ettiği çalışmalarındaki temel alanlar XIII. yüzyıl felsefe ve bilim tarihi, İlhanlı dönemi felsefe ve bilim tarihi, XVI.-XVIII. yüzyıllar Osmanlı felsefe ve tıp tarihi, İslâm ahlâk ve siyaset düşüncesi, felsefe eğitimi ve medrese müfredatları, ulema biyografileri ve ilişki ağları, İslâm tıp tarihi ve tıp felsefesidir.

Katkıda bulunduğu maddeler

XVII-XVIII. Yüzyıllarda Ahlâk ve Siyaset Literatürü
Ahlâk ve siyaset literatürü söz konusu olduğunda XVII. ve XVII. yüzyılları özellikle XVI. yüzyıldan belirgin farklarla ayırt edebileceğimizi söylemek zordur. Hatta XVI. yüzyılda ana hatları temayüz ...
XII-XVI. Yüzyıllarda Ahlâk ve Siyaset Literatürü
Genel ÇerçeveVIII. yüzyılın sonu ve IX. yüzyılda bilhassa Abbâsîler döneminde zirveye varan tercüme hareketleri sayesinde Yunan, İran ve Hint kültürlerindeki ahlâk ve siyaset temalı ...
Necmeddîn el-Kâtibî
Kâtibî, metafizik için farklı kavramlara yer vermemiş ve İbn Sînâ’nın daha çok tercih ettiği bir terim olarak ilm-i ilâhî kavramını kullanmıştır. el-Mülahhas şerhinde ikinci akledilirlerin var olup olmamaları bakımından mantıkta değil, metafizikte ele alındığını söylerken bir yerde felsefe-i ûlâ ifadesine yer verir.