Mustafa Yavuz

Hakkında

 

Mustafa Yavuz, lisans öğrenimini 2001’de Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans öğrenimimi 2003’te Pamukkale Yöresi Likenleri Üzerinde Taksonomik ve Ekolojik Bir Araştırma adlı teziyle, doktora öğrenimini ise 2010’da Gölcük Tabiat Parkı Liken Florası ve Isparta Hava Kirliliğinin Likenlerle Derecelendirilmesi adlı teziyle Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. 2002-2015 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli devlet okullarında öğretmenlik yaptı. 2015 yılından bu yana, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Gerek botanik gerek tıp-eczacılık tarihi alanında ulusal ve uluslararası bilimsel makaleleri ile yurtiçi ve yurtdışı sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

İbn’ül Baytâr
İbn’ül Baytar, modern anlamda bir hekimden ziyade bir bitkibilimci (botanikçi) ve bir eczacı olarak çalışmıştır. Türlü drogların ilaç olarak toplanması, muhafazaları ve kullanımlarının yanında aynı zamanda gıda olarak tüketilmeleri konusunda da oldukça objektif ve eleştirel metotlarla çalıştığını söyleyebiliriz...
Gafikî
XII. yüzyılda yaşamış bitki bilimci, eczacı ve hekim olan Gafikî hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. O yüzden yapılan yorumlar genellikle eserinden edinilen izlenimlerle mukayyettir...