Muhammet Fatih Kılıç

Hakkında

1982’de Çaykara/Trabzon’da doğdu. İstanbul İmam Hatip Lisesi’ni (2001), İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni (2005) ve aynı üniversitesinin Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi (2006). “İbn Sînâ’nın Sebeplik Teorisi” başlıklı teziyle İslam felsefesi doktoru oldu (2013). “Osmanlı dönemi Tehâfütleri” başlıklı doktora sonrası araştırmasını Kanada McGill Üniversitesi’nde tamamladı (2016). Hâlen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyesidir.

Katkıda bulunduğu maddeler

İbn Rüşd
Aristoteles şârihi meşşâî filozof, mâlikî fakih ve hekim olan İbn Rüşd, düşünce sisteminin merkezine din olgusunu yerleştirerek bu bağlamda beşerî bilginin imkânı, kaynağı, değeri ve sınırları konusundaki özgün tespitleriyle İslam düşünce tarihinde önemli bir yer edinmiştir...
Reşîd Rızâ
Islahatçı çağdaş İslam düşünürü olan Reşid Rızâ, hilafet konusunda geçici uzlaşmalara gidilebileceğini düşünür ve Arapların, Türklerin, Kürtlerin birlikte yaşadığı tarafsız bir bölgede bütün İslam ülkelerinin tanıdığı bir hilafet modelinin tesis edilebileceğini savunur...
İbn Teymiyye
İbn Teymiyye hadisten tefsire, usûl-i fıkıhtan furû‘a, akâidden mezhepler tarihine, tasavvuftan mantığa kadar pek çok sahada eserler kaleme almış ve tezleri çoğu kez tartışmaların odağında olmuş bir İslam âlimidir...