Mahmut Dilbaz

Hakkında

Rizeli bir ailenin çocuğu olarak 1983’te Delice’de doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2005). Yüksek lisansını (2005-2008) Marmara Üniversitesi’nde, doktorasını (2010-2017) Ankara Üniversitesi’nde İslam tarihi alanında tamamladı. ASBÜ İslami İlimler Fakültesi’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Çalışma sahası Osmanlı-Türk modernleşme tarihidir. Askerî Modernleşmenin Dinî Müdafaası – Es‘ad Efendi’nin Şerhli es-Sa‘yü’l-Mahmûd Tercümesi (2014) ve Dindar Modern İtaatkâr – Sultan II. Abdülhamid’in Eğitim Politikalarında İslâm Meselesi (2021) isimli kitapları Dergâh Yayınları arasında neşredilmiştir.

Katkıda bulunduğu maddeler

Küttâb/Sıbyan Mektebi
Hz. Peygamber döneminden itibaren çocuklara ilk dinî eğitimin verildiği kurumlar İslamî literatürde küttâb, sıbyan mektebi, mahalle mektebi, taş mektep, daruttalim, darulilm, muallimhane; batı dillerinde ise Kur’an okulu şeklinde isimlendirilir.
Mektep
Başta Osmanlı Devleti olmak üzere bütün İslâm coğrafyasında 18. asrın son çeyreğinden itibaren Batı standartlarına (usul-i cedide) göre eğitim vermek üzere kurulan yeni/modern okullar mektep, bu okulların oluşum ve gelişim dönemleri mektepleşme süreci olarak ifade edilebilir.