Halil İbrahim Düzenli

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Mimar Sinan
Yenilenme Dönemi Osmanlı mimarisinin en önemli isimlerinden olan Mimar Sinan, imparatorluğun en varlıklı ve geniş coğrafyaya yayıldığı zamanlarının en önemli imar edicisidir. Özellikle saray üst sınıfları, devlet ricali ve diğer varlıklı hamilerin hizmetindedir...
Sultan Ahmet Camii
İstanbul 1609 yılına gelindiğinde Fatih, Beyazıt, Yavuz ve Süleymaniye külliyelerinden sonra beşinci padişah külliyesine kavuşur. Erken yaşta padişah olan (1603) Sultan I. Ahmed (ö. 1617) yirmi yaşındayken ataları gibi büyük bir cami yaptırmaya karar verir.
Süleymâniye Camii
Süleymâniye, Sinan için Ayasofya’yı hem yüceltmek hem de eksiklerini aşmak için bir başlangıçtır. İç mekânı uzunlamasına gelişen bir yapı olan Ayasofya’nın dış mimarî yapısı, içyapının bu uzunlamasına karakterini desteklemeyen unsurlardan oluşur.
Sedefkar Mehmet Ağa
Osmanlı Hassa başmimarlarından olan Sedefkar Mehmet Ağa, Sultan Ahmed Külliyesi, Kuyucu Murad Paşa Külliyesi ve Ekmekçizâde Ahmed Paşa Külliyesi gibi önemli eserlerin inşasında yer almıştır...