Harun Kuşlu

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Klasik Dönemde Mantık
Bilgi üretmenin yöntemi olduğu için “ilimlerin başlangıcı (re’sü’l-u‘lûm)” konumunda yer alan mantığı “düşünmenin yasalarını ele alan disiplin” olarak tarif edebiliriz. ...
Muhâsebe Dönemi'nde Mantık
XVII. ve XVIII. yüzyıllarda İslâm mantık eserleri, büyük oranda belirli şerhler üzerine yazılmış hâşiyeler hakkındaki yeni hâşiyeler şeklindedir. Genel olarak şerh ve hâşiyelerin yazıldığı dönemler ve ...