Esra Bembeyaz

Hakkında

1986 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tarih ve Ankara Üniversitesi İlahiyat bölümlerinden mezun oldu. 2019’da İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih bölümünde “Şeyhülislam Sadi Çelebi’nin (ö.1539) Yapışdırma Fetva Mecmualarının Değerlendirilmesi” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Yeniçağ Tarihi anabilim dalında başladığı doktora eğitimine devam etmektedir. Osmanlılarda Çocuk ve Çocukluğun Tarihi, Klasik Dönem Osmanlı Sosyal Tarihi, Osmanlı Fetva Mecmuaları, Osmanlı Hukuku gibi konular çalışma ve ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Müftülük
İslâm toplumlarında Müslümanlar herhangi bir meselenin dinî hükmünü İslâm hukukunda derinleşmiş, fetva vermeye yetkili ilim adamları olan fakihlerden sormuşlardır. Köken olarak delikanlı, yiğit ve kuvvetli anlamlarına gelen Arapça fetâ kelimesine dayanan fetva, fıkıh terimi olarak bir meselenin şerʻî olarak çözülmesi ve açıklanması doğrultusunda yöneltilen soruya fakih bir kimsenin verdiği yazılı veya sözlü cevaptır...
Şeyhülislâmlık
Sözlükte “yaşlı kimse, reis, bilge” anlamlarındaki şeyh ve İslâm kelimesinden oluşan şeyhülislâm tabirinin, önde gelen ulemâ ve sûfilere verilen bir şeref unvanı olarak kullanımına İslâm dünyasında X. yüzyıldan itibaren rastlanmakla beraber şeyhülislâmlığın dinî bir müessese haline dönüşmesi Osmanlılarda olmuştur.