Berat Açıl

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Muhasebe Dönemi İslam Sanatında Dönüşüm
Muhasebe Dönemi sanatının karakteristiğini dönüşüm ve birikim mefhumlarının belirlediğini söylemek mümkündür. Her bir sanat dalında veya her bir havzada aynı oranda veya zamanda görülmese bile ...
Klasikleşme ve Dönüşüm Kıskacında Yenilenme Dönemi İslam Sanatı
Her ne kadar İslâm sanatı tabirinin ağyarı mâni, efradı câmi bir tanımını yapmak mümkün olmasa da İslâm sanatının tahayyül, tasavvur ve tahakkuk aşamalarında İslâmî kuralları esas alan ...