Ahmet İğdi

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Demîrî
Ömrünün neredeyse üçte birinde El Ezher’de ders veren Demirî, sonraki üçte birinde Mekke’de kalarak ilmi çalışmalarına devam etmiştir...
Mevdûdî
Düşünür, gazeteci ve Cemaat-i İslâmî lideri olan Mevdûdî, Allah’ın hem siyasi hem sosyal hayatta hüküm sahibi olduğunu savunur ve düşüncesinin temeline ulûhiyet (Allah’ın sosyal ve siyasi hayata egemen oluşu) kavramını yerleştirir...
Malik bin Nebi
Cezayir’in Costantine kentinde 1905 yılında dünyaya geldi. Tebessa şehrinde bir taraftan Kur’an eğitimi alırken Fransız kolejine devam ederek buradan mezun oldu. Malik b. Nebi’nin ailesi Cezayir’in Fransız sömürgesi olmasına karşı olduğu için dedesi ve amcaları Libya’ya göç etti...
Seyyid Ahmed Han
Ataları Şah Cihan döneminde Herat’tan Hindistan’a gelerek yerleşmiş ve soyları Hz. Hüseyin’e dayandığı için seyyid olarak nitelenen Ahmed Han, 1817’de Delhi’ dünyaya geldi. Babası Müttakî Han, devlet görevlerinde bulunmuş bir kimseydi...
Zekeriyyâ Kazvînî
Kazvînî’nin düşünce dünyasını, ilki kozmografya sınırlarını da aşan Acâibu’l-Mahlûkât ve Garâibu’l-Mevcûdât ile bir coğrafya eseri olan Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd adlı yapıtları üzerinden okumak mümkündür.
Muhammed İkbal
8 Kasım 1877 tarihinde Keşmir sınırındaki Siyalkut kentinde dünyaya geldi. Ailesi birkaç yüzyıl önce brahman olup daha sonra ihtida etmiş ve tasavvuf yolunu benimsemiştir...
Rifâa et-Tahtâvî
Mısır’ın Said bölgesinde 15 Ekim 1801 tarihinde dünyaya gelen Rifâa’nın soyu baba tarafından Cafer-i Sadık vasıtasıyla Hz. Ali üzerinden Hz. Peygamber’e dayanır. Anne tarafından ise soyu Medineli Hazrec kabilesine dayanır...