Feyz el-Hasan, Hamîdiyye

M. 0000
- A +

Cürcânî'nin (ö. 816/1414) âdâbü'l-bahs ve münâzarâ konusunu ele aldığı muhtasar risalesi üzerine Abdurraşîd el-Cevnpûrî'nin (1672) kaleme aldığı er-Râşidiyye adlı şerhinin haşiyesidir.