Fahreddîn Râzî (606/1210), Fahreddîn Râzî (606/1210), Şerhü'n-Necât

M. 0000
- A +

Mantık, fizik ve metafizik olmak üzere üç bölümden oluşan ve İbn Sînâ'nın aniklopedik eseri eş-Şifâ’nın özeti mahiyetinde olan en-Necât adlı eserinin şerhidir.