Molla Yegân

(ö. 747/1346)
Osmanlı âlimi
- A +

Hayatı

Molla Yegân Aydın vilayetine mensup olan II. Murad devri ile Fatih devri alimlerinden birisidir. Molla Fenari’den kıraat ve diğer ilimlerde ders almıştır. Molla Fenari’nin ölümünün ardından da Bursa kadılığı yapmıştır. Fahreddin Razi ekolüne mensuptur. Taşköprizade’nin de dedesi olan II. Murad devri alimlerinden Hayreddin Efendi ile Hatibzade Taceddin İbrahim, Ayasuluk Çelebisi Mehmed, Fatih Sultan Mehmed dönemi alimlerinden Hacıhasanzade Efendi, Efdalzade Hamidüddin Efendi ve Hızır Bey gibi isimlere hocalık yapmıştır. Bursa’da Molla Yegan medresesinde müderrislik yaptı. 1441’deki hac yolculuğundan dönüşte, sonrasında Fatih’in de hocası olacak olan Molla Gürani’yi beraberinde getirip II. Murad’a takdim etmiştir. Yaklaşık olarak 865/1461’de vefat etmiştir.

 

  • Abdülkadir Özcan. “Molla Yegan”. DİA. c. 30. İstanbul: TDV Yayınları, 2005: 265-266.