Yusuf İzzettin Aktaş

Hakkında

Lisans Eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslâm Felsefesi Bilim Dalında hazırladığı II. Meşrutiyet Devrinde İslâm Felsefesi Dersleri başlıklı teziyle 2007 senesinde yüksek lisans tezini savundu. 2005-2016 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlik mesleğini sürdürdü. 2016 yılından itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak vazife yapmaktadır. Yüksek lisans eğitimini tamamladığı kurumda Doktora öğrenimine devam eden Yusuf İzzettin Aktaş, Tanzimat sonrası Osmanlı ahlâk düşüncesi alanında çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

Katkıda bulunduğu maddeler

İsmail Hakkı İzmirli
İslâm Felsefesi Tarihi’nin ülkemizdeki kurucusu olan İzmirli, İslâm Felsefesi Tarihi sayesinde İslâm dünyasının dini ve ahlâkî fikirleri, medeniyet ve siyaseti, ilim ve maarifi, sanayi ve ticareti, örf ve adetleri hakkında sağlam bir fikir elde edileceğini ifade eder...
İsmail Fenni Ertuğrul
İsmail Fenni Ertuğrul’un fikir dünyasını oluşturan temel öğelerin başında Materyalizmin reddi, vahdet-i vücûd düşüncesinin anlaşılması/savunulması ve oryantalistlerin İslâm’a yönelik saldırılarını ve ithamlarını bertaraf etme düşüncesi yer almaktadır.