Yunus Cengiz

Hakkında

Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. “Kâdî Abdülcebbâr’ın Eylem Teorisi” başlıklı doktora çalışmasını 2010 yılında Ankara Üniversitesi’nde tamamladı. Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe Bölümünde 2010 yılında yardımcı doçent oldu. 2017 yılında doçent, 2022 yılında profesör oldu. Halen, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Etik, zihin felsefesi, dil felsefesi ve İslam felsefesi alanlarında çalışmalarını sürdüren yazar, yayınladığı birçok editöryal kitap, akademik makale ve bildirinin yanında Mu’tezile’de Eylem Teorisi; Doğa ve Öznellik Câhız’ın Ahlâk Düşüncesi kitaplarını kaleme aldı.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Câhız
Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından ve Mu‘tezile kelâmcılarından biri olan Câhiz’in İslâm düşünce tarihinde önemli bir yeri bulunmakla beraber, onun asıl şöhreti yazarlığı ve edipliğinden kaynaklanmaktadır. Arap nesrine mükemmel şeklini veren Câhiz olarak görülmektedir...