Yakup Yıldız

Hakkında

1975 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2000). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Felsefe Tarihçiliği” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı (2003). Aynı Enstitüde “Mustafa Şekip Tunç ve Felsefi Görüşleri” isimli teziyle doktor unvanını aldı (2010).  Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak atandı (2010). İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı’na doçent olarak atandı (2021). Halen aynı Üniversitede görev yapan yazar, Türk-İslam düşüncesi, Son dönem Osmanlı ve Erken Cumhuriyet dönemi felsefe hareketleri, felsefe tarihyazımı ve personalizm üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Katkıda bulunduğu maddeler

Mustafa Şekip Tunç
Cumhuriyet ve modernleşme dönemi Türk felsefesinin öncü isimlerinden biri. Darülfünun felsefe ve psikoloji hocası, müellif, münekkid felsefe ve psikolojinin kurucularından. Bergsoncu. Muhafazakar.
Mehmed Ali Aynî
Saltanat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemini tecrübe eden ve her üç dönemde de bürokrasi ve eğitim kademelerinde görev alan M. Ali Aynî, İslâm ve Batı kültürü arasında, yaşadığı dönemin sosyal, siyasî ve kültürel problemlerine çözüm arayan bir “geçiş dönemi” düşünürüdür.