Veysel Eliş

Hakkında

Veysel Eliş, 1994 yılında Van’da doğdu. Lisans eğitimini 2017 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelâm Bilim Dalı’nda hazırladığı “Ebu’l-Hasan el-Eş’arî’nin Âlem Anlayışı” başlıklı yüksek lisans teziyle 2019 yılında mezun oldu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Adalet Programı’nı 2018 yılında tamamladı. 2019 yılında Siirt Üniversitesi Kelâm Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. “Câhız’da Evrimin İmkânı” başlıklı doktora tez çalışmasını yürütmektedir. Öte yandan İstanbul Üniversitesi Felsefe Programı’nda eğitimine devam etmektedir. Hâlihazırda Ankara İslâm Düşünce Enstitüsü’nde Stajyer Araştırmacı ve İstanbul merkezli Hefiad’da Araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Câhız
Arap edebiyatının en büyük nesir yazarlarından ve Mu‘tezile kelâmcılarından biri olan Câhiz’in İslâm düşünce tarihinde önemli bir yeri bulunmakla beraber, onun asıl şöhreti yazarlığı ve edipliğinden kaynaklanmaktadır. Arap nesrine mükemmel şeklini veren Câhiz olarak görülmektedir...