Ümit Eskin

Hakkında

İstanbul’da doğmuştur. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden ve 2020 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2016 yılında aynı üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Ana Bilim Dalı’nda “Risalet Görevinin Başlangıcından Vefatına Kadar Hz. Peygamber’in Hayatında Hediye” başlıklı yüksek lisans tezini tamamlamış ve 2021’de “Abbâsîler’de Valilik Kurumu (132-232/750-847)” başlıklı doktora tezini hazırlamıştır. Ocak 2015-Aralık 2017 arasında Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde çalışmıştır. Aralık 2017’den bu yana İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Valilik
Vali, devlet başkanı tarafından merkez dışındaki vilâyet veya eyâletlere tayin edilen en üst düzey devlet memurudur. Komutan anlamına gelen emîr, vergi memurunu ifade eden âmil kelimeleri de valiyi ifade etmek üzere kullanılmıştır. Valiler sivil kökenli olabildikleri gibi askerî sahadan da gelebilmekteydi.