Tuna Tunagöz

Hakkında

1978 yılında Adana’da doğdu. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2002). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Mevlânâ’nın Bazı Kelâmî Konulardaki Görüşleri ve Bunların Değerlendirilmesi” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı (2005). Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmenlik ve yöneticilik yaptı (2003-2010). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne araştırma görevlisi olarak atandı (2010). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Ebû’l-Berakât el-Bağdâdî’de Tanrı Düşüncesi” isimli teziyle doktorasını tamamladı (2012). Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı’na yardımcı doçent (2013) ve doçent olarak atandı (2020). Halen aynı fakültede görev yapan yazar, İslam metafizik teorileri, felsefe-kelam ilişkisi ve Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî felsefesi üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Ebü’l-Berekât el-Bağdâdî
Yahudi bir aileye doğan Ebû'l-Berekât Bağdat’ta yetişmiş ve iyi bir tıp eğitimi almıştır. Felsefe eğitimini kendi gayretleriyle tamamladığı anlaşılmaktadır. Kendisi, filozofların eserlerinden ziyade kainat kitabını incelediğini ifade etmektedir...
Ömer el-İsfahânî
İsfahânî’nin bu eserlerinde kullandığı verilerin ana kaynağı, Şehristânî’nin el-Milel ve’n-Nihal isimli klasiğidir. Fakat İsfahânî, tüm bu malzemeyi kendi kelâmî programına uygun bir tasnif ve içerik içerisinde sunmuştur. Onun Aristoteles’ten sonraki felsefe tarihini, Aristoteles’in bir tekrarı olarak okuması da bu etkinin bir başka tezahürüdür.