Muhammed Tahir Büyükkörükçü

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

el-Emîr es-San´ânî
Yaşadığı dönemde hadis ilmi başta olmak üzere ulûm-ı İslâmiyyedeki tesir alanının münferit birkaç istisnâ dışında Yemen’le sınırlı olduğunu söylemek mümkündür. Sanâ’daki tahsil hayatının ilk yıllarında ilmî meşgalesinin büyük bölümünü hasrettiği alet ilimlerinde maharet sahibi olduğu gibi birer rihle olarak da görebileceğimiz hacc ziyaretleri ve ders halkalarıyla ulûm-ı İslâmiyyenin birçok alanında mütebahhir olduğu, ilmi birikimiyle marûf isimlerle kurduğu ilişkilerinde ve eserlerinde kendini açıkça göstermektedir.