Abdülvahid Yakub Sipahioğlu

Hakkında

1989 yılı Kayseri doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünde 2011 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise 2014 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tefsir alanında aldı ve “Boykot Döneminde Nazil Olan Surelerin Tespiti ve Değerlendirilmesi” başlıklı tezi hazırladı. 2014 yılından bu yana doktora çalışmalarını İslam Tarihi alanında sürdürmektedir. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi ABD’da araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Pazar
Pazar kelimesi Farsçada kullanılan “bâzâr” kelimesinin Türkçe söylenişidir. Arapçada “sûk” kelimesi pazarın karşılığıdır. Çarşı ise Farsçada “dört yol” (çâr-su) manasında; birbiriyle kesişen pazar sokaklarının oluşturduğu bütünü ifade eder.