Seyit Mehmet Uğur

Hakkında

Seyit Mehmet Uğur, Karaman İmam-Hatip Lisesinden (2000); Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden (2005) mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Fıkıh Usulünde Haram Kavramı” isimli yüksek lisan tezini tamamladı (2009). Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırladığı “Hanefî Mezhebinde Mezhep İçi Tercih ve Usûlü” isimli çalışmasıyla doktorasını tamamladı (2017). 2005-2011 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında İmam-hatip, 2012-2017 arasında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2018’den itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesidir. Hanefîlerde Mezhep İçi Tercih ve Usûlü (İstanbul, 2019) isimli eseri yayımlanmıştır.

Katkıda bulunduğu maddeler

Bahrululûm el-Leknevî
Yaşadığı dönemde Hindistan’ın önde gelen âlimlerinden biri olan ve hayatı boyunca kitap yazmak ve ders vermekle meşgul olan Bahrululûm el-Leknevî, başta fıkıh usûlü ve mantık olmak üzere İslâmî ilimlerin birçok alanında eserler kaleme almıştır.
Sava Paşa
Devlet adamlığı yanında İslâm hukukuna da ilgi duyan Sava Paşa, Mekteb-i Sultânî müdürlüğü esnasında Hukuk Mektebi’nde Mecelle muallimi Rauf Efendi’nin medenî hukuk derslerini takip etmiş, hocalarının yardımıyla İbrahim Halebî’nin Mülteka’l-ebhur’u ile Molla Hüsrev’in Dürerü’-hukkâm’ını okumuştur.
Haskefi
XVII. yüzyılda yaşamış Hanefî fakihi.