Seda Tüfekçioğlu

Hakkında

1976 yılında Erzurum’da doğdu. Orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünden 1998 yılında mezun oldu. 1995-1999 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Musikisi Bölümü yüksek lisans programından 2006 yılında mezun oldu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dini Mûsikî alanında doktora eğitimini tamamladı. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) İcra Heyeti’ne kanun icracısı olarak girdi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümüne bağlı olarak kurulan Geleneksel ve Modal Müzikler Ana Bilim Dalı Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Lisans Programı’nda öğretim elemanı olarak görev yaptı. 2016 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Türk Musikisi Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. Halen buradaki görevine devam etmektedir.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Hızır bin Abdullah
Bazı mûsikîşinaslarca Şemseddîn Nahifî ile Hızır bin Abdullah’ın aynı kişiler olduğu düşünülmüş olsa da bu iddia ispatlanamamıştır. Sultan II. Murad’ın Edirne Sarayı’ndaki müzisyenlerden biridir ve padişahın isteği üzerine musikiyle ilgili bir Türkçe Kitabü’l Edvâr adlı eseri yazmıştır...