Sami Erdem

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Seyyid Bey
I. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte siyasete atılan ve 1908 seçimlerinde İzmir mebusu olan Seyyid Bey, 1912 ve 1914 seçimlerinde de aynı ilden mebus seçilmiş, üçüncü meclisteki iki yıllık görevinin ardından 13 Kasım 1916’da Ayan Meclisi üyeliğine atanmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin lider kadrosunda bulunan Seyyid Bey 1910’da İttihat ve Terakki Fırkası başkan yardımcısı, 1911’de de Fırka reisliğine getirilmiştir. Medrese kökenli olmasının verdiği ilmi nüfuzuyla Cemiyet içinde bir tür denge unsuru olduğu ve hiziplerin arasını bulmada etkin rol üstlendiği anlaşılmaktadır.
Ziya Gökalp
Ziya Gökalp’in düşünceleri imparatorluğun dağılma sürecinde, bir devleti kurtarmaktan bir devleti kurmaya evrilerek oluşmuştur. Türkçülüğün ideoloğu olarak bilinen Gökalp aynı zamanda Türk modernleşmesinin temelini teşkil eden pek çok fikri de geliştiren kişidir...