Osman Güman

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Allâl el-Fâsî
Allal el-Fâsî, nisbesinden de anlaşılacağı üzere Fas’ın Fes şehrinde doğmuştur. Endülüs’ten Fâs’a hicret edip Fes şehrine yerleşen köklü bir Arap ailesine mensuptur. Karaviyyîn Camii’nin banisi Fatıma bt. Muhammed el-Fihrî de bu sülaledendir. Bir ulema ailesinden gelen Allal el-Fâsî’nin babası Abdülvahid ve amcası Abdullah el-Fâsî, Karaviyyîn Üniversitesi’nde bir süre müderrislik yapmışlar, babası ayrıca birkaç yıl kadılık görevinde bulunmuştur.
Mahmesânî
Subhi Mahmesanî, aslen Lübnan’da tarihi bir liman şehri olan Trablusşam şehrindendir. 1906 yılında Beyrut’da doğmuştur. İlk öğrenimine Birinci Dünya Savaşı yıllarında Beyrut’ta başlayan Mahmesanî, savaş sona erdikten sonra Protestan misyonerleri tarafından kurulan Amerikan Üniversitesi’ne (bugünkü adıyla İnternational College) bağlı Ra’s Beyrut Okulunda başlamıştır.
Hudarî Beg
İlgi alanları fıkıh, usûl, tarih ve edebiyat olan ve bu alanlara dair pek çok eser yazan Hudarî Beg, Muhammed Abduh’un ıslah düşüncesinden etkilenmiştir. Öğrencilik yaptığı Daru’l-Ulûm ve uzun süre müderrislik yaptığı el-Kazâu’ş-Şer’î Medresesi’nin kuruluşunda Muhammed Abduh’un çabaları vardır.
Cemaleddin el-İsnevî
İsnevî, Şâfiî mezhebinde büyük bir itibara sahip olmakla birlikte, mezhepte köşe taşı kabul edilen iki büyük âlimi hedef alarak bütün dikkatleri üzerine çekmiş ve hicri IX. yüzyılda bu eser üzerine reddiye, haşiye, şerh, tetimme ve muhtasar türünden pek çok eser kaleme alınmıştır