Orhan Şener Koloğlu

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

İbnü’l-Melâhimî
İbnü’l-Melâhimî tipik bir Mu’tezilî kelâmcı olarak genelde kelâmın özelde ise Mu’tezile’nin ortaya koyduğu temel tezleri takip eden bir kelamcıdır.