Orhan Ençakar

Hakkında

1974 yılında İstanbul/Küçükçekmece’de doğdu. Temel İslam ilimlerine dair özel dersler aldı (1992-2005). Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2011). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde “Kerhî'nin Muhtasar'ının Hanefî Muhtasar Geleneğine Etkisi” başlıklı teziyle yüksek lisansını (2013), “Hanefî Mezhebi Nevâdir Literatürü” başlıklı teziyle de doktorasını tamamladı. Halen Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmekte olan Ençakar’ın akademik çalışma alanları arasında erken dönem Hanefî fıkhı ve fıkıh usulü konuları yer almaktadır.

İbnu'l-Emin Mahmud Esad'ın fıkıh usulüne dair hazırladığı Osmanlıca "Telhîs-u Usûl-i Fıkıh" isimli eserin dipnotlarla sadeleştirilmesi (İstanbul 2002), "Celaleyn Tefsiri"nin Türkçe tercümesi ve Arapça metninin edisyon kritiği (İstanbul 2004), Açıklamalı "Muhtasaru'l-Kudurî" Tercümesi ve Arapça metninin edisyon kritiği (İstanbul 2010) ve Şihabeddin el-Mercânî'nin "Nâzûratu'l-Hak fi Farziyyeti'l-İşâi ve in lem Yeğibi'ş-Şafak" isimli Arapça eserin tahkikli neşri (Beyrut 2012) başlıca çalışmalarıdır.

 

Katkıda bulunduğu maddeler

Molla Hüsrev
Fâtih Sultan Mehmed’in Molla Hüsrev’e karşı büyük hürmet ve muhabbet beslediği ve onun için, “Zamanın Ebû Hanîfe’sidir” dediği aktarılır. Molla Hüsrev, Osmanlı hukuk tarihinin en önemli simalarından olup padişahın huzurunda gerçekleştirilen ilmî tartışmalarda reîsülulemâ vasfıyla hakemlik yapmıştır...