Ömer Ali Yıldırım

Hakkında

2002 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını “İbn Haldun'da İlimler Tasnifi ve Felsefe Eleştirisi” adlı teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamladı (2005). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başladığı Doktora programını “Şehristânî'nin İbn Sînâ Eleştirisi” adlı Doktora Tezi'yle 2012 yılında tamamladı. Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde İslam Felsefesi Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Katkıda bulunduğu maddeler

İbn Gaylân el-Belhî
İbn Gaylân, âlemin yaratılmışlığını ispatlamayı usûlü’d-dînin en temel konularından biri olarak kabul eder. Ona göre, Tanrı’nın varlığının ispatı ancak âlemin yaratılmışlığının ortaya konulmasıyla yapılabilir.
Şehristanî
Gazâlî sonrası felsefî kelam ekolunun bir mensubu olan Şehristânî, başta hâdis (zaman içinde meydana gelme) ve kadîm (öncesi olmayan) olmak üzere kelâm ilminde tartışılan meselelere felsefî bir perspektifle yaklaşmaya çalışmıştır...