Ömer Sazak

Hakkında

Karaman Ermenek’te doğdu (1994). Mersin Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden (2012) ve Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2017). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ana bilim dalında “Dârülhilâfe’nin Oluşum Sürecinde Doğu Bağdat’taki Mimari Yapılar (279-334/892-945)” adıyla hazırlamış olduğu yüksek lisans tezini Doç. Dr. Saim Yılmaz nezaretinde bitirdi (2020) ve aynı bilim dalında İstanbul Üniversitesi’nde doktora eğitimine başladı (2021).

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde İslam Tarihi ana bilim dalına araştırma görelisi olarak atandı (2019). Doktora eğitimini sürdürdüğü İstanbul Üniversitesi’ne 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca görevlendirme aldı (2021). Halen İstanbul Üniversitesi’ndeki doktora eğitimine ve görevine devam etmektedir.

Katkıda bulunduğu maddeler

Saray
Saray İslâm devletlerinde, yalnızca hükümdarın ailesinin özel alanı olmayıp, aynı zamanda devlet işlerinin görüşüldüğü ve devletin yönetildiği yer hüviyetindedir.