Ömer Elbeyli

Hakkında

1982 yılında Çobanbey Beldesinde doğdu. Ortaokul ve liseyi Halep Dâru’l-Erkam Medresesi’nde okudu. Şam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2006 yılında mezun oldu. 2009 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi bölümünde lisansüstü eğitimine başladı. “Halep Hüsrev Paşa Medresesi” konulu teziyle 2012 yılında yüksek lisansı bitirdi. 2012 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi bölümünde başladığı doktora eğitimini, 2018 yılında “IV./X. Yüzyılda Dımaşk’ta Ulemâ ve İlmî Hayat” başlıklı teziyle tamamladı.

2016 yılında Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslam Tarihi bölümünde öğretim üyesi olarak siyer, İslam Tarihi ve medeniyet tarihi dersleri vermiştir. Bu görevi halihazırda devam etmektedir. Ulusulararası dergilerde birçok makalesi ve madde yazarlığı yanında “Şam Havzası: 10. Yüzyılda Dımaşk'ta Ulemâ ve İlmî Hayat” Ketebe Yayınlarından çıkmıştır. “Türk Bilimsel Kültür Havzaları” kitabında bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Ayrıca yabancı dil olarak Arapça eğitimi hakkında kaleme alınmış “Muhtârât min Kelîle ve Dimne” başlıklı kitapta ortak yazarlığı bulunmaktadır. Osmanlı arşivlerinden ilmî araştırmalar yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır. 

Katkıda bulunduğu maddeler

Halep
Suriye’nin kuzeyinde yer alan Halep, tarih boyunca önemli ana yolların kavşak noktası yer almasından dolayı büyük bir ehemmiyet sahipti. Özellikle Anadolu, Mezopotamya, Akdeniz ve İran’a giden yolların kavşak noktasında kurulmuştur. Şehir bugün Şam’dan sonra Suriye’nin ikinci büyük şehridir.