Muhammed Bedirhan

Hakkında

Katkıda bulunduğu maddeler

Yeni Dönem Tasavvufu ve Vahdet-i Vücûd
Vahdet-i vücûd, temelde varlığın birliği ilkesine dayanan ve tasavvuf içinde geliştirilmiş olan metafizik okullardan biridir. Kökleri ilk sûfîlere kadar giden bu monistik metafizik okulu, büyük ...