Melek Yıldız Güneş

Hakkında

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2011 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede 2015 yılında Darü’fünun'da Ahlâk Dersleri Programlar Ders Notları Hocalar başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans çalışması 2020 yılında aynı isimle İLEM Yayınları’ndan basıldı. İLKE Vakfı bünyesinde yürütülen İslâm Ahlâk Düşüncesi Projesi’nde yer almış ve proje kapsamında üzerine çalıştığı Melzemetü’l-Ahlâk isimli eserin Nobel Yayınları tarafından basılmasına katkı sağlamıştır. Halihazırda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde klasik ve modern dönem duygu ahlâk ilişkisi üzerine doktora araştırması yapmaktadır. Bu araştırma kapsamında Ağustos 2021’den beri ABD Duke Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Katkıda bulunduğu maddeler

Musannifek
XV. yüzyıl Osmanlı âlimi olan Musannifek, 842/1438 senesinde Anadolu’ya gelmiştir. Burada Karamanoğulları Beyliği’ni yöneten Sultan İbrahim’e takdim edilmek üzere Şerh-i Mesnevî adlı eserini kaleme almış ve Konya’da müderrislik yapmıştır...